Пріоритетні завдання!

DSCF1160Одним із пріоритетів дошкільного закладу є народознавче виховання. Завданням якого є спрямовувати освітній вплив з боку педагогів на максимальне забезпечення виховання у дошкільнят любові і поваги до батьків і родини, закладання основ моральної та етичної орієнтації в національних та загальнолюдських цінностях, формування творчої особистості в контексті рідної культури, мови, обрядовості та звичаєвості рідного краю.